Přeprava do
Spojené státy americké
Poštovné (DHL) za stavebnici MK4 od $50
$USD
Čeština

Souhlas se zasíláním newsletterů a dalších obchodních sdělení(marketingový souhlas)

"Souhlasím s tím, aby obchodní společnost Prusa Research a.s., IČ: 06649114, se sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00, Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23056, zřízená podle práva České republiky, (dále jen "správce"), zpracovávala mé osobní údaje v podobě e-mailové adresy, kterou jsem uvedl při přihlášení k na prusa3d.com, printables.com, prusalab.com a prusament.com za účelem zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas se uděluje na dobu, po kterou trvá, nejdéle však na dobu pěti let. Před uplynutím této doby vás (jakožto datový subjekt) správce požádá o opětovné potvrzení tohoto souhlasu.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách PRUSA a také na e-mailové adrese [email protected], telefonním čísle +420 222 263 718 nebo zasláním písemné žádosti na adresu Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika. Správce dodává, že odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Skutečnost, že tento souhlas nebyl udělen nebo odvolán, nemá žádný negativní vliv ani dopad na poskytování služeb datovému subjektu ze strany správce.

Informace o rozsahu a způsobu zpracování a o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů správce.

Subjekt údajů prohlašuje, že výše uvedenému textu plně porozuměl a udělením tohoto souhlasu potvrzuje jeho obsah dobrovolně a svobodně.