Preordery na XL wkróótce zostaną zamknięte! Zaloguj się na swoje konto i sfinalizuj zamówienie preorderowe do 29. lutego 2024 roku, aby zapewnić sobie miejsce w kolejce.

Wysyłka do
Stany Zjednoczone
MK4/MK3S+ zestaw wysyłka od $50 (DHL)
$USD
Polski

Zgoda na otrzymywanie newsletterów i innych wiadomości handlowych (zgoda marketingowa)

"Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail, który podałem/podałam przy zapisie na prusa3d.com, printables.com, prusalab.com i/lub prusament.com w celu wysyłania newslettera i innych wiadomości handlowych przez podmiot gospodarczy Prusa Research a.s., Nr ID: 06649114, z siedzibą przy Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00, Praga 7, Republika Czeska, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, wpis 23056, utworzony zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, (zwanym dalej "Administratorem")".

Udzielenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda ta udzielana jest na czas jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Przed upływem tego okresu administrator poprosi Państwa (jako osoby, której dane dotyczą) o ponowne potwierdzenie tej zgody.

Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, korzystając z formularza kontaktowego w witrynie internetowej PRUSA, a także za pośrednictwem adresu e-mail [email protected], numeru telefonu +420 222 263 718 lub kontaktując się z nami poprzez wysłanie pisemnego wniosku na adres Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Administrator dodaje, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zasadność przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Fakt nieudzielenia lub wycofania tej zgody nie ma negatywnego skutku ani wpływu na świadczenie usług na rzecz osoby, której dane dotyczą, przez Administratora.

Informacje o zakresie i sposobie przetwarzania oraz o prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności lub są dostępne przez dane kontaktowe administratora wskazane powyżej.

Osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że w pełni rozumie powyższy tekst i wyrażając niniejszą zgodę, dobrowolnie i świadomie potwierdza jego treść.