Wysyłka do
United States
MK4/MK3S+ kit shipping from $50 (DHL)
$USD

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Zgodnie z art. 4, par. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prusa Research s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), nr VAT CZ24213705, zarejestrowana pod adresem Partyzanska 188/7A, Praga, Republika Czeska, (zwany dalej "Administratorem").
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  Adres: Partyzanska 188/7A, Praga, Republika Czeska
  E-mail: [email protected]
  Telefon: +420 222 263 718
 3. Dane osobowe należy zdefiniować jako wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez powiązanie z określonym identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jedna (lub więcej) charakterystycznych cech fizycznych, fizjologicznych, tożsamości genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby.
 4. Wszelkie pytania, sugestie i prośby prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Ciebie lub dane osobowe, które Administrator otrzymał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane powierzone dobrowolnie, szczegóły dotyczące zamówień i ich realizacji, dane związane z użytkowaniem usług i dane logowania.

III. Uzasadnienie prawne, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawne przyczyny przetwarzania danych osobowych:
  • wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO;
  • zgodność z zapisami ustawy art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO;
  • zasadne zainteresowanie Administratora bezpośrednim marketingiem (szczególnie w przypadku wysyłania powiadomień i biuletynów handlowych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;
  • uzyskanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania powiadomień i biuletynów handlowych) zgodnie z art. 6, § 1 (a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego i zmian niektórych ustaw - w przypadku braku zamówienia towarów i / lub usług.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wypełnienia zlecenia użytkownika i korzystania z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Użytkownikiem i Administratorem; podczas procesu przetwarzania zamówienia od Użytkownika wymaga się podania danych osobowych w celu pomyślnego wykonania zamówienia (imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe); podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy; bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie;
  • wysyłania powiadomień i biuletynów handlowych oraz wykonywanie innych działań marketingowych;
  • utrzymania Konta Użytkownika i korzystania z innych usług udostępnianych przez Administratora, włączając w to wsparcie klienta.
 3. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez Administratora w rozumieniu art. 22 RODO.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe:
  • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków prawnych, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy/umów;
  • do czasu, aż zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zostanie odwołana, maksymalnie do 10 lat, jeżeli dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez 10 lat.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych Administrator usunie dane osobowe.

V. Osoby mające dostęp do danych osobowych (podwykonawcy Administratora)

 1. Osoby mające dostęp do danych osobowych to osoby fizyczne:
  • uczestniczące w dostarczaniu towarów / świadczeniu usług / przetwarzaniu płatności na podstawie umowy;
  • zarządzające sklepem internetowym i innymi usługami związanymi z prowadzeniem sklepu internetowego;
  • zarządzające usługami marketingowymi.
 2. Administrator nie ma zamiaru udostępniać danych osobowych Użytkowników poza Unią Europejską (np. USA) lub organizacji międzynarodowej, poza odbiorcami wymienionymi tutaj. Niniejszy odbiorcy nie powinni udostępniać ani przekazywać danych osobowych; kopia danych może zostać uzyskana.
 3. Serwisy zapewniające usługi marketingowe i wspierające:
  • Google Analytics - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
  • Google AdWords - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
  • Facebook - przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
  • Livechat.com – przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
  • Hotjar.com – przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
  • Appzi.com – przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
  • Smartlook.com – przechowuje pliki cookie i statystyki użytkowania stron internetowych
  • Heureka – przechowuje dane zakupowe i adresy e-mail dla celów usługi "Weryfikacji przez Użytkowników"

VI. Prawa użytkownika

 1. Oparte na warunkach określonych w RODO użytkownik ma:
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
  • prawo do edycji danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub zastrzeżenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
  • prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 GDPR, wobec przetwarzania na podstawie prawnej uzasadnionych interesów lub do celów marketingu bezpośredniego;
  • prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; możliwe jest wypisanie się z otrzymywania informacji handlowych, tj. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez link zawarty w komunikacji.
 2. Jeśli masz przypuszczenia, że Twoje prawa związane z danymi osobowymi zostały naruszone, masz prawo do skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Administrator przedsięwziął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywanych danych i wszelkich nośników informacji zawierających dane osobowe przechowywane w formie listy, w szczególności w postaci zabezpieczonego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowania haseł klienta w bazie danych, regularnego aktualizowania zabezpieczeń i przeprowadzania regularnych kopii zapasowych systemu.
 3. Administrator oświadcza, że tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do danych osobowych.

VIII. Pliki Cookie

 1. Dla poprawy jakości oferowanych Usług i możliwości ich używania, w szczególności dla analizowania ruchu, zachowania użytkowników, personalizacji reklam i dostępu do mediów społecznościowych, Usługi używają plików Cookie. Pliki Cookie mogą być zapisywane bezpośrednio przez Administratora, lub usługi firm trzecich (patrz paragraf V.3 niniejszej umowy). Te pliki nie zawierają danych osobowych, jednak, w zestawieniu z innymi danymi, mogą zyskać naturę danych osobowych. Używając Usług, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików Cookie na Twoim urządzeniu i ich używanie przez Administratora. Zgoda na używanie plików Cookie może zostać wycofana w każdej chwili przez ustawienia indywidualne lub urządzenie, z którego korzystasz (np. ustawienia Twojej przeglądarki internetowej). Zablokowanie lub usunięcie plików Cookie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Usług.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Ta Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Użytkowania dostępnych tutaj.
 2. Postanowienia tego dokumentu wchodzą w życie 2. kwietnia 2019 r.